در کشور برزیل
1- در صورتی که از روی نردبان بیفتید، اتفاق بدی برایتان خواهد افتاد.
2- اگر سکه‌ها یا پولهای موجود در جیب شما روی زمین بریزد، ثروت و دارایی‌تان را از دست خواهید داد و آن را پیدا نخواهید کرد!
3- اگر همیشه قبل از ریختن چای در فنجان، شکر را داخل آن می‌ریزید، ثروتمند خواهید شد.
4- اگر در روز اول ژانویه یا آغاز سال میلادی، دانه‌های عدس و گندم بخورید، سالی پر از ثروت و موفقیت خواهید داشت.

 

در کشور فرانسه
1-آواز خواندن در هوای آفتابی باعث ایجاد طوفان یا سیل می‌شود!
2-سیگار کشیدن در حال ماهیگیری یا حضور بر روی عرشه‌ی کشتی می‌تواند مرگ ماهیگیر یا ملوان را به دنبال داشته باشد.
3- اگر کسی به شما یک قرص نان بدهد که دارای خطوط و شیارهای عمودی است، احتمالاً توسط آن شخص کشته می‌شوید.

4- هیچ وقت چاقو را به عنوان هدیه به کسی ندهید چرا که بدیمن خواهد بود. برای برطرف کردن بدیمنی هدیه دادن چاقو، از شخصی که به او هدیه داده‌اید، مقداری پول طلب کنید!